TERMENI DE UTILIZARE

 
DECLARAȚII

Acest website a fost pregătit în scopuri de prezentare și nu ar trebui considerat consultanță juridică. Deși am depus toate eforturile pentru a furniza informații exacte, nu facem nicio declarație, promisiune sau garanție cu privire la exactitatea, caracterul complet sau caracterul adecvat al informațiilor conținute de acest website.

LINK-URI EXTERNE
Site-ul nostru poate conține legături către alte site-uri întreținute de terțe părți.

Nu suntem afiliați (în măsura în care nu se menționează expres acest lucru) la aceste site-uri ce aparțin unor terțe părți și nu suntem responsabili de termenii privind confidențialitatea ori conținutul acestor website-uri.

DREPTURI DE AUTOR
Ne rezervăm toate drepturile privind orice informații, imagine, video sau logo publicate pe acest site. Reproducerea fără autorizarea noastră scrisă și prealabilă nu este permisă.
COOKIES

Website-ul nostru folosește cookie-uri. Vă invităm să accesați Politica noastră de cookies pentru mai multe detalii privind explicații în legătură cu tipurile de fișiere cookies utilizate pe acest website.

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Păstrarea securității și confidențialitatea datelor personale reprezintă o preocupare importantă pentru noi, constituind totodată o dovadă de apreciere a încrederii pe care ne-ați acordat-o. În acest sens, vă informăm că am implementat toate cerințele prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal prin Legea nr. 677/1002 pentru protecția datelor cu caracter personal și libera circulația a acestor date și Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Vă informăm că orice colectare sau prelucrarea de date cu caracter personal pe acest website se va  realiza în mod responsabil, cu respectarea unor exigențe maxime pentru asigurarea securității și confidențialității datelor dumneavoastră și numai cu respectarea următoarelor condiții:

1. Datele dumneavoastră pe care le putem colecta sau prelucra

Atunci când utilizați sau accesați website-ul www.lupsa.ro (“Website-ul”), putem colecta și prelucra următoarele date cu caracter personal:

 • Adresa de IP utilizată de Dvs. pentru vizitarea acestui website sau accesarea unui serviciu oferit pe acest website; aceste informații sunt fie colectate automat de serverul pe care este instalat acest website, fie furnizate de aplicațiile care deservesc acest website pentru a idenfica și filtra cererile nelegitime (spam) și/sau cererile repetate care utilizează aceeași adresă de IP (pentru această din urmă situație, ne rezervăm dreptul de a nu răspunde unor cereri ce au un vădit caracter abuziv/repetitiv);
 • Sistemul de operare și browser-ul utilizat atunci când accesați acest website; aceste informații sunt pur statistice sunt transmise automat de dispozitivul Dvs. utilizat pentru accesarea acestui website;
 • Data și ora accesării; aceste informații sunt colectate automat de serverul pe care este instalat acest website și sunt de asemenea utilizate în scop statistic;
 • Datele pe care ni le furnizați Dvs. atunci când completați formularele de contact disponibile pe website-ul www.lupsa.ro, ce includ în principal: numele și prenumele dumneavoastră, adresa de e-mail și/sau – opțional – numărul de telefon;
 • Alte informații pe care ni le furnizați atunci când comunicați cu noi prin orice alte mijloace (de ex. prin e-mail sau telefonic)

2. Scopul colectării și prelucrării datelor dumneavoastră

Datele colectate pe care le colectăm de la dumneavoastră pot fi utilizate numai în următoarele scopuri:

 • Comunicarea informațiilor sau ofertelor pe care ni le-ați solicitat;
 • Realizarea (cu ajutorul serviciului Google Analytics) a unor statistici privind persoanele interesate de produsele și serviciile oferite prin intermediul website-ului;
 • Dezvoltarea și îmbunătățirea experienței avute de către vizitatori în urma utilizării Website-ului și/sau a interacțiunii cu personalul nostru;
 • Transmiterea de informări și notificări viitoare privind promoțiile și serviciile noastre.

3. Divulgarea datelor dumneavoastră și încetarea prelucrării

Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră vor fi prelucrate numai de către LUPSA SI ASOCIATII SCP sau LUPSA SI ASOCIATII SCPPI și numai de către personalul care lucrează în cadrul acestor două entități. Datele Dvs. vor fi divulgate numai către terțe persoane pentru care am fost autorizați să divulgăm datele Dvs. cu care intrăm în raporturi contractuale directe, necesare pentru scopul în care au fost colectate datele Dvs. (cum ar fi de exemplu, dar fără a se limita la OSIM, instanțe judecătorești etc.). Orice divulgare a datelor dumneavoastră către astfel de terți se va realiza exclusiv în vederea furnizării serviciilor noastre pentru care am fost mandatați.

Unele dintre datele furnizate de dumneavoastră pot fi utilizate într-o formă anonimizată și de către terți furnizori de servicii pentru analizarea datelor în scop statistic (de ex. Google Analytics).

Datele Dvs. nu vor fi prelucrate decât pentru perioada necesară furnizării serviciilor. La încetarea furnizării serviciilor, vom înceta orice prelucrare, datele Dvs. urmând a fi arhivate potrivit legii de organizare și statutului profesiei de avocat.  

4. Drepturile dumneavoastră

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, beneficiați de  următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date – potrivit căruia orice persoană are dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de operator;
 • dreptul de intervenție asupra datelor – potrivit căruia orice persoană are dreptul de a solicita printr-o cerere scrisă, datată și semnată, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • dreptul de opoziție – potrivit căruia persoana are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, din motive întemeiate și legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unor prelucrări ori să fie dezvăluite terților;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției, fără a aduce atingere posibilității Dvs. de a vă adresa cu plângere autorității de supraveghere în domeniu – ANSPDCP (http://www.data-protection.ro).

Oricare dintre drepturile anterior enumerate, pot fi exercitate de Dvs. prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate către:

LUPSA SI ASOCIATII

Calea 13 Septembrie nr. 90

Etajul 1, Biroul 1.02,

Sector 5 Cod poștal 050726

București

Ne puteți scrie de asemenea pe e-mail la adresa office@lupsa.ro sau privacy@lupsa.ro și putem fi de asemenea contactați telefonic tel:+40-21-313-5799.