TERMENI DE UTILIZARE

DECLARAȚII

Acest website a fost pregătit în scopuri de prezentare și nu ar trebui considerat consultanță juridică. Deși am depus toate eforturile pentru a furniza informații exacte, nu facem nicio declarație, promisiune sau garanție cu privire la exactitatea, caracterul complet sau caracterul adecvat al informațiilor conținute de acest website.

LINK-URI EXTERNE
Site-ul nostru poate conține legături către alte site-uri întreținute de terțe părți.

Nu suntem afiliați (în măsura în care nu se menționează expres acest lucru) la aceste site-uri ce aparțin unor terțe părți și nu suntem responsabili de termenii privind confidențialitatea ori conținutul acestor website-uri.

DREPTURI DE AUTOR
Ne rezervăm toate drepturile privind orice informații, imagine, video sau logo publicate pe acest site. Reproducerea fără autorizarea noastră scrisă și prealabilă nu este permisă.
COOKIES

Website-ul nostru folosește cookie-uri. Vă invităm să accesați Politica noastră de cookies pentru mai multe detalii privind explicații în legătură cu tipurile de fișiere cookies utilizate pe acest website.

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE ȘI NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele Dvs. personale sunt colectate în condiții de securitate prin criptarea acestora în momentul transmiterii către serverul nostru (utilizăm certificate digitale pentru activarea protocolului HTTPS). Datele Dvs. personale sunt stocate pe un server administrat de EASYHOST, o companie de hosting care respectă cele mai înalte standarde de securitate în acest domeniu. Menținerea confidențialității datelor Dvs. personale pe care ni le încredințați odată cu vizitarea acestui website și/sau prin completarea formularelor puse la dispoziție pentru furnizarea unor informații ori servicii, reprezintă de asemenea o preocupare extrem de importantă pentru noi, constituind totodată o dovadă de apreciere a încrederii pe care ne-ați acordat-o. În acest sens, vă informăm că am implementat toate cerințele prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor sau GDPR) precum și Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Vă informăm că orice operațiune de prelucrare de date cu caracter personal pe acest website se va  realiza în mod rezonabil, responsabil, adecvat și cu respectarea unor exigențe maxime pentru asigurarea securității și confidențialității datelor Dvs. și numai cu respectarea următoarelor condiții stricte:

1. Datele dumneavoastră pe care le putem colecta sau prelucra

Atunci când utilizați sau accesați website-ul www.lupsa.ro (“Website-ul”), putem colecta și prelucra următoarele date cu caracter personal:

 • Adresa de IP utilizată de Dvs. pentru vizitarea acestui website sau accesarea unui serviciu oferit pe acest website; aceste informații sunt fie colectate automat de serverul pe care este instalat acest website, fie furnizate de aplicațiile de tip firewall care protejează acest website, în special pentru a idenfica și filtra cererile nelegitime (spam) și/sau cererile repetate care utilizează aceeași adresă de IP;
 • Sistemul de operare, browser-ul și versiunea de browser utilizate atunci când accesați acest website; aceste informații sunt pur statistice și sunt transmise în mod automat de dispozitivul Dvs. / terminalul utilizat pentru accesarea acestui website;
 • Data și ora accesării; aceste informații sunt colectate automat de serverul pe care este instalat acest website și sunt de asemenea utilizate numai în scop statistic;
 • Datele pe care ni le furnizați Dvs. atunci când completați formularele de contact disponibile pe website-ul www.lupsa.ro, ce includ în principal: numele și prenumele dumneavoastră, adresa de e-mail și/sau – opțional – numărul de telefon;
 • Alte informații pe care ni le furnizați atunci când comunicați cu noi prin orice alte mijloace (de ex. prin e-mail sau telefonic)

2. Scopul colectării și prelucrării datelor dumneavoastră

Datele personale colectate de la dumneavoastră vor fi utilizate numai în următoarele scopuri:

 • Comunicarea informațiilor sau ofertelor pe care ni le-ați solicitat;
 • Realizarea (cu ajutorul serviciului Google Analytics) a unor statistici privind persoanele interesate de produsele și serviciile oferite prin intermediul website-ului;
 • Dezvoltarea și îmbunătățirea experienței avute de către vizitatori în urma utilizării Website-ului și/sau a interacțiunii cu personalul nostru;

3. Divulgarea datelor dumneavoastră și încetarea prelucrării

Datele Dvs. personale vor fi prelucrate numai de către LUPSA SI ASOCIATII SCP sau LUPSA SI ASOCIATII SCPPI și numai de către personalul care lucrează în cadrul acestor două entități. Datele Dvs. vor fi divulgate numai către terțe persoane pentru care am fost în mod expres autorizați să divulgăm datele Dvs. cu care intrăm în raporturi contractuale directe și necesare pentru scopul în care au fost colectate datele Dvs. (cum ar fi de exemplu, dar fără a se limita la OSIM, instanțe judecătorești etc.). Orice divulgare a datelor dumneavoastră către astfel de terți se va realiza exclusiv în vederea furnizării serviciilor noastre pentru care am fost mandatați.

Unele dintre datele furnizate de dumneavoastră pot fi utilizate într-o formă anonimizată și de către terți furnizori de servicii pentru analizarea datelor în scop statistic (de ex. Google Analytics).

Datele Dvs. nu vor fi prelucrate decât pentru perioada necesară furnizării serviciilor. La încetarea furnizării serviciilor, vom înceta orice prelucrare, ștergând datele Dvs. din baza de date sau, după caz, arhivând aceste date potrivit legii de organizare și statutului profesiei de avocat sau profesiei de consilier în proprietate industrială 

4. Drepturile dumneavoastră

Beneficiați de  următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt prelucrate de noi;
 • dreptul de intervenție asupra datelor – aveți dreptul de a solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • dreptul de opoziție – aveți dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, ca datele Dvs. să mai facă obiectul unor prelucrări ori să fie dezvăluite terților;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției, fără a aduce atingere posibilității de a vă adresa cu plângere Autorității Naționale de Supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal – ANSPDCP (http://www.data-protection.ro).

Oricare dintre drepturile anterior enumerate, pot fi exercitate de Dvs. prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate către:

LUPSA SI ASOCIATII

Calea 13 Septembrie nr. 90

Etajul 1, Biroul 1.02,

Sector 5 Cod poștal 050726

București

Ne puteți scrie de asemenea pe e-mail (office@lupsa.ro sau privacy@lupsa.ro) sau ne puteți contacta la tel:+40-21-313-5799.