VERIFICARE MĂRCI  ÎNREGISTRARE MĂRCI      MONITORIZARE MĂRCI    REÎNNOIRE MĂRCIReînnoire marcă OSIM/EUIPO                 Monitorizare marcă OSIM/EUIPO                Înregistrare marcă OSIM/EUIPO                  Verificare marcă OSIM/EUIPO    

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Progresul rapid al tehnologiei și consecințele juridice ale acestuia asupra dreptului persoanelor la viață privată a condus în ultimii ani la o dezvoltare fără precedent a legislației privind protecția datelor cu caracter personal în sectorul comunicațiilor electronice. Comunicarea sigură pe Internet a denit o necesitate, astfel încât preocupările privind siguranța navigării pe Internet, utilizarea certificatelor electronice extinse, utilizarea semnăturii electronice, plasarea de cookies și activitatea pe social media au cunoscut o dezvoltare fără precedent.

Regulamentul 2016/679 („GDPR„) aplicabil din 25 mai 2018, reprezinta o schimbare anticipată de câțiva ani in legislatia UE, dar cu toate acestea primită cu multă îngrijorare de mediul de afaceri odată intrat în vigoare, reglementând aspecte privind datele cu caracter personal și intimitatea personala si având un impact semnificativ atât asupra organizatiile care opereaza in UE, cât și la nivel international. GDPR oferă persoanelor un control mai mare asupra datelor lor personale și cere ca orice operator de date cu caracter personal să demonstreze că gestionează în mod responsabil aceste date cu caracter personal, amenzile putând ajunge la 10 de milioane de EURO sau până la 2% din cifra de afaceri globală din anul fiscal anterior, oricare dintre acestea este mai mare.

Cum vă putem asista?

i

Consultanță privind implementarea GDPR

Audit privind conformarea cu GDPR

Litigii privind nerespectarea GDPR