CONSULTANȚĂ ȘI LITIGII ÎN MATERIE FISCALĂ

Serviciile de consultanță fiscală acordate sunt concentrate asupra structurării optime și în același timp în deplină legalitate a contractelor încheiate de clienții noștri și reducerea la minim a riscurilor asociate controalelor fiscale ori litigiilor de natură fiscale în legătură impozitul pe profit, TVA și taxe locale.

Am dobândit o experiență semnificativă în aspecte fiscale – contencioase sau necontencioase, furnizând clienților noștri opinii privind structurarea corespunzătoare a tranzacţiilor atât din punct de vedere al taxării directe, cât și din perspectiva TVA. O decizie greșită în legătură cu un aspect fiscal legat de o anumită operațiune poate conduce la o reacție în lanț – stabilirea unor contribuții suplimentare la bugetul de stat, penalități și majorări de întârziere, transformarea acestora în titluri executorii și executarea acestora de către organele financiare. 

Avem experiență atât în legătură cu structurarea optimă din punct de vedere fiscal a contractelor și tranzacțiilor, precum și în legătură cu litigii fiscale, asistând cu succes societăți române și străine atât în timpul controlului organelor fiscale, cât și pentru anularea în instanță a obligațiilor fiscale stabilite suplimentar în urma unor controale, rapoarte de inspecție fiscală, controale de fond, controale privind TVA ori controale privind taxele și impozitele locale ale Direcțiilor de Impozite și Taxe Locale.

Cum vă putem asista?

i~|icon_documents_alt~|elegant-themes~|outline

Verificarea contractelor

~|icon_percent~|elegant-themes~|outline

Consultanță fiscală

~|icon_balance~|elegant-themes~|outline

Litigii fiscale

Atenție: Prin transmiterea informațiilor de mai sus NU se creează o relație contractuală de tip avocat-client. NU furnizați informații confidențiale prin intermediul acestui formular, înainte de a verifica existența sau nu a unui conflict de interese. Ne rezervăm în mod expres dreptul de a nu răspunde solicitării Dvs.
Notă de informare: Datele cu caracter personal furnizate (nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresa de IP și localizarea geografică de unde primim această cerere) sunt și vor rămâne CONFIDENȚIALE. Datele Dvs. personale astfel colectate vor fi prelucrate de către LUPȘA ȘI ASOCIAȚII S.R.L. și SCP LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SCA (Operatori) numai în scopul pentru care au fost furnizate prin completarea acestui formular (înregistrarea / reînnoirea / verificarea / monitorizarea unei mărci ori reprezentare la OSIM sau răspunsul nostru la solicitarea Dvs. de asistență/reprezentare juridică). Vom prelucra datele Dvs. numai pentru durata necesară atingerii acestui scop. Temeiul prelucrării este stabilirea unei relații contractuale. După transmiterea răspunsului nostru, în măsura în care nu se încheie niciun contract, datele Dvs. vor fi șterse. După încheierea unui contract, datele Dvs. vor fi prelucrate conform clauzelor contractuale. Drepturile Dvs., temeiurile de prelucrare și modalitățile în care ne puteți contacta sunt prevăzute în Politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal.