VERIFICARE MĂRCI  ÎNREGISTRARE MĂRCI    MONITORIZARE MĂRCI    REÎNNOIRE MĂRCIReînnoire mărci OSIM/EUIPO                 Monitorizare mărci OSIM/EUIPO                Înregistrare mărci OSIM/EUIPO                    Verificare mărci OSIM/EUIPO    

Information Technology (IT)

Tehnologia informației (se consideră că în acest concept intră totalitatea dispozitivelor care prelucrează date, informații sau cunoștințe în orice format) și, la nivel mondial, întreaga industrie IT au cunoscut o dezvoltare exponențială în ultimii 20 de ani. În prezent, nu mai există nicio ramură industrială care să nu utilizeze în activitate procesoare, calculatoare, hardware, software, limbaje de programare, baze de date etc.

Piața de IT din România a cunoscut de asemenea o dezvoltare fulminantă.

Acordăm consultanță juridică pentru verificarea contractelor de dezvoltare software, contractelor de licențere software, precum și în legătură cu întreg procesul de dezvoltare software, de la crearea materialului de concepție pregătitor și până la lansarea aplicației și conformitatea acesteia cu cerințele legislative în domeniul drepturilor de autor (cum ar fi de ex. înregistrarea la ORDA), crearea termenilor și condițiilor pentru acea aplicație și crearea termenilor și condițiilor pentru licențiere aplicațiilor software dezvoltate.

Avem o experiență bogată în legătură cu redactarea și negocierea de contracte de achiziție software și hardware, contracte de mentenanță și actualizare software, contracte pentru auditarea rețelelor informatice și contracte pentru asigurarea întreținerii și mentenanței lunare a sistemelor informatice.

Suntem de asemenea implicați în dosare complexe având ca obiect drepturi de autor asupra unor programe de calculator.

Cum vă putem asista?

Atenție: Prin transmiterea informațiilor de mai sus NU se creează o relație de tip avocat-client.
NU furnizați informații confidențiale, înainte de a verifica existența sau nu a unui conflict de interese.
Adresa Dvs. de e-mail
Nr. de telefon. Foarte util dacă avem întrebări.
Notă de informare: Datele cu caracter personal furnizate (nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresa de IP și localizarea geografică de unde primim această cerere) sunt prelucrate numai pentru a vă furniza răspunsul la solicitarea Dvs., temeiul prelucrării fiind posibilitatea stabilirii unei relații contractuale. Este aplicabilă Politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal.