VERIFICARE MĂRCI  ÎNREGISTRARE MĂRCI    MONITORIZARE MĂRCI    REÎNNOIRE MĂRCIReînnoire mărci OSIM/EUIPO                 Monitorizare mărci OSIM/EUIPO                Înregistrare mărci OSIM/EUIPO                    Verificare mărci OSIM/EUIPO    

CONSULTANȚĂ ÎN MATERIE CIVILĂ ȘI COMERCIALĂ

Acordăm consultanță juridică în domeniul dreptului societar pentru înființarea de societăți, restructurări, fuziuni și cesiuni sau alte modificări apărute pe parcursul funcționării societății și soluționarea disputelor între acționari, precum și în domeniul dreptului comercial pentru redactarea și modificarea de contracte, precum și pentru asistență în soluționarea disputelor intervenite în cursul derulării oricăror contracte. 

În domeniul dreptului societar asigurăm servicii de asistență juridică şi reprezentare pentru operaţiuni uzuale înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerţului, cum ar fi înfiinţare de societăţi, reprezentare lala Oficiul Național al Registrului Comerţului, redactări ori modificări de acte constitutive, hotărâri AGA, majorări/reduceri de capital social, completarea obiectului de activitate, numire administratori, cesiuni de acțiuni/părți sociale, modificarea denumirii societății, intrare/retragere asociați/acționari, modificare de sediu societate, dizolvare societate, radiere societate.

În domeniul comercial, acordăm asistenţă juridică și asigurăm reprezentare în negocieri de contracte şi tranzacţii. Avem experiență în contracte de închiriere, contracte de prestări servicii, contracte de antrepriză, contracte de proiectare, contracte de dezvoltare software, contracte de licență, contracte de vânzare-cumpărare a unei proprietati imobiliare etc.

 

Cum vă putem asista?

Atenție: Prin transmiterea informațiilor de mai sus NU se creează o relație de tip avocat-client.
NU furnizați informații confidențiale, înainte de a verifica existența sau nu a unui conflict de interese.
Adresa Dvs. de e-mail
Nr. de telefon. Foarte util dacă avem întrebări.
Notă de informare: Datele cu caracter personal furnizate (nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresa de IP și localizarea geografică de unde primim această cerere) sunt prelucrate numai pentru a vă furniza răspunsul la solicitarea Dvs., temeiul prelucrării fiind posibilitatea stabilirii unei relații contractuale. Este aplicabilă Politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal.