CONSULTANȚĂ ÎN MATERIE CIVILĂ ȘI COMERCIALĂ

Acordăm consultanță juridică în domeniul dreptului societar pentru înființarea de societăți, restructurări, fuziuni și cesiuni sau alte modificări apărute pe parcursul funcționării societății și soluționarea disputelor între acționari, precum și în domeniul dreptului comercial pentru redactarea și modificarea de contracte, precum și pentru asistență în soluționarea disputelor intervenite în cursul derulării oricăror contracte. 

În domeniul dreptului societar asigurăm servicii de asistență juridică şi reprezentare pentru operaţiuni uzuale înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerţului, cum ar fi înfiinţare de societăţi, reprezentare lala Oficiul Național al Registrului Comerţului, redactări ori modificări de acte constitutive, hotărâri AGA, majorări/reduceri de capital social, completarea obiectului de activitate, numire administratori, cesiuni de acțiuni/părți sociale, modificarea denumirii societății, intrare/retragere asociați/acționari, modificare de sediu societate, dizolvare societate, radiere societate.

În domeniul comercial, acordăm asistenţă juridică și asigurăm reprezentare în negocieri de contracte şi tranzacţii. Avem experiență în contracte de închiriere, contracte de prestări servicii, contracte de antrepriză, contracte de proiectare, contracte de dezvoltare software, contracte de licență, contracte de vânzare-cumpărare a unei proprietati imobiliare etc.

 

Cum vă putem asista?

i~|icon_documents_alt~|elegant-themes~|outline

Redactare și negociere contracte

l~|icon_pencil-edit~|elegant-themes~|outline

Consultanță drept societar

p~|icon_info_alt~|elegant-themes~|outline

Consultanță comercială

Atenție: Prin transmiterea informațiilor de mai sus NU se creează o relație contractuală de tip avocat-client. NU furnizați informații confidențiale prin intermediul acestui formular, înainte de a verifica existența sau nu a unui conflict de interese. Ne rezervăm în mod expres dreptul de a nu răspunde solicitării Dvs.
Notă de informare: Datele cu caracter personal furnizate (nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresa de IP și localizarea geografică de unde primim această cerere) sunt și vor rămâne CONFIDENȚIALE. Datele Dvs. personale astfel colectate vor fi prelucrate de către LUPȘA ȘI ASOCIAȚII S.R.L. și SCP LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SCA (Operatori) numai în scopul pentru care au fost furnizate prin completarea acestui formular (înregistrarea / reînnoirea / verificarea / monitorizarea unei mărci ori reprezentare la OSIM sau răspunsul nostru la solicitarea Dvs. de asistență/reprezentare juridică). Vom prelucra datele Dvs. numai pentru durata necesară atingerii acestui scop. Temeiul prelucrării este stabilirea unei relații contractuale. După transmiterea răspunsului nostru, în măsura în care nu se încheie niciun contract, datele Dvs. vor fi șterse. După încheierea unui contract, datele Dvs. vor fi prelucrate conform clauzelor contractuale. Drepturile Dvs., temeiurile de prelucrare și modalitățile în care ne puteți contacta sunt prevăzute în Politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal.