VERIFICARE MĂRCI  ÎNREGISTRARE MĂRCI    MONITORIZARE MĂRCI    REÎNNOIRE MĂRCIReînnoire mărci OSIM/EUIPO                 Monitorizare mărci OSIM/EUIPO                Înregistrare mărci OSIM/EUIPO                    Verificare mărci OSIM/EUIPO    

TERMENI DE UTILIZARE

DECLARAȚII

Acest website a fost pregătit în scopuri de prezentare, iar opiniile exprimate nu ar trebui considerate consultanță juridică.

Deși am depus toate eforturile pentru a furniza informații exacte, nu garantăm cu privire la exactitatea, caracterul complet sau caracterul adecvat al informațiilor conținute de acest website pentru situația/speța Dvs. concretă.

LINK-URI EXTERNE

Site-ul nostru poate conține legături/link-uri către alte site-uri întreținute de terțe părți.

Nu suntem afiliați (în măsura în care nu se menționează expres acest lucru) la acele site-uri externe pentru care oferim link-uri și nu ne asumăm nicio răspundere pentru termenii de utilizare ai acelor site-uri externe, politicile de confidențialitatea ori conținutul acelor website-uri.

DREPTURI DE AUTOR

Ne rezervăm toate drepturile privind orice informații, imagine, video sau logo publicate pe acest site. Reproducerea fără autorizarea noastră scrisă și prealabilă nu este permisă.

COOKIES

Website-ul nostru folosește cookies. Vă invităm să accesați Politica noastră privind cookies pentru mai multe detalii ori explicații în legătură cu tipurile de fișiere cookies utilizate pe acest website.

VERIFICARE GRATUITĂ A MARCĂ OSIM/EUIPO

Website-ul nostru oferă posibilitatea vizitatorilor de a solicita verificarea gratuită a disponibilității unei mărci în vederea înregistrării acesteia la OSIM sau EUIPO. Vom încerca să răspundem solicitărilor Dvs. de verificare gratuită în măsura timpului disponibil (nu ne asumăm nicio obligație de a vă răspunde într-un anumit termen) și numai în care nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese.

Totodată, ne rezervăm în mod explicit dreptul de a nu răspunde unei cereri de verificare gratuită dacă aceasta are un caracter repetitiv (este admisă o singura cerere de verificare/adresă de IP) sau abuziv (de ex. mărcile Nike, adidas, Converse, Coca-Cola, Untold și Arsenie Boca sunt evident indisponibile, ca atare nu vom da curs cererii Dvs.).

TRANSMITEREA UNOR INFORMAȚII CONFIDENȚIALE

Website-ul nostru oferă posibilitatea vizitatorilor de a ne transmite întrebări de natură juridică ori solicitări de consultanță juridică. Vă rugăm să rețineți că prin simpla transmitere a acestor întrebări nu se creează un raport juridic și nu există nicio obligație din partea noastră de a da curs solicitării Dvs., dimpotrivă, ne rezervăm în mod expres dreptul de a nu răspunde solicitării Dvs.

Totodată, vă rugăm să nu furnizați informații confidențiale, secrete ori sensibile în cadrul corespondenței pe care ne-o adresați completând formularele de contact puse la dispoziție pe acest website. Vă rugăm ca înainte de a ne transmite astfel de informații să vă asigurați și să obțineți o confirmare scrisă din partea noastră că nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese.

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE ȘI NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele Dvs. personale sunt colectate în condiții de securitate prin criptarea acestora în momentul transmiterii către serverul nostru (utilizăm certificate digitale pentru activarea protocolului HTTPS).

Datele Dvs. personale sunt stocate pe un server localizat în ROMÂNIA. Serverul pe care se află datele Dvs. este administrat de WEB CLASS IT SRL (cunoscută și ca „xServers„), societate cu răspundere limitată, înființată și funcționând în conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in București, Calea Floreasca nr. 169, Clădirea IPA Camera 6,8,10,11,17, Sector 1, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14964/09.12.2015 și având Codul Unic de Înregistrare RO 33424916, cont bancar RO89BACX0000001035943001, deschis la UniCredit Bank S.A. – Suc. Norilor, având următoarele date de contact: e-mail: [email protected] , tel: 0749.266.266, o companie de hosting care – după cunoștințele noastre – respectă cele mai înalte standarde de securitate în acest domeniu.

Menținerea confidențialității datelor Dvs. personale, pe care ni le încredințați odată cu vizitarea acestui website și/sau prin completarea formularelor puse la dispoziție pentru furnizarea unor informații ori servicii, reprezintă o preocupare extrem de importantă pentru noi, constituind totodată o dovadă de apreciere a încrederii pe care ne-ați acordat-o.

Prezenta notă are ca scop informarea Dvs. completă privind modalitatea de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal și respectarea tuturor cerințelor privind implementarea Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor sau GDPR) precum și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Vă informăm că orice operațiune de prelucrare de date cu caracter personal pe acest website se va  realiza în mod rezonabil, responsabil, adecvat și cu respectarea unor exigențe maxime pentru asigurarea securității și confidențialității datelor Dvs. și numai cu respectarea următoarelor condiții stricte:

1. Datele dumneavoastră pe care le putem colecta sau prelucra

Atunci când utilizați sau accesați website-ul www.lupsa.ro (“Website-ul”), putem colecta și prelucra următoarele date cu caracter personal:

 • Adresa de IP utilizată de Dvs. pentru vizitarea acestui website sau accesarea unui serviciu oferit pe acest website; aceste informații sunt fie colectate automat de software-ul instalat de serviciul de hosting al acestui website, fie furnizate în scopul asigurării securității acestui website de aplicații de tip firewall, în special pentru a idenfica și filtra cererile nelegitime (spam) și/sau cererile repetate care utilizează aceeași adresă de IP;
 • Sistemul de operare, browser-ul și versiunea de browser utilizate atunci când accesați acest website; aceste informații sunt pur statistice și sunt transmise în mod automat de dispozitivul Dvs. / terminalul utilizat pentru accesarea acestui website;
 • Data și ora accesării; aceste informații sunt colectate automat de serverul pe care este instalat acest website și sunt de asemenea utilizate numai în scop statistic;
 • Datele pe care ni le furnizați Dvs. atunci când completați formularele de contact disponibile pe website-ul www.lupsa.ro, ce includ în principal: numele și prenumele Dvs., adresa de e-mail și/sau – opțional – numărul de telefon;
 • Datele pe care ni le furnizați atunci când completați formularul de upload CV disponibil pe website-ul www.lupsa.ro, ce includ în principal: numele și prenumele Dvs., adresa de corespondență, adresa de e-mail, CV-ul Dvs., sexul și statutul civil (dacă acestea sunt menționate în CV-ul Dvs.), și/sau – opțional – imaginea Dvs. (dacă aceasta este furnizată/atașată odată cu CV-ul Dvs.);
 • Alte informații pe care ni le furnizați atunci când comunicați cu noi prin orice alte mijloace (de ex. prin e-mail sau telefonic)

2. Scopul colectării și prelucrării datelor dumneavoastră

Datele personale colectate de la dumneavoastră vor fi utilizate numai în următoarele scopuri:

 • Comunicarea informațiilor sau ofertelor pe care ni le-ați solicitat prin completarea formularelor de contact;
 • Comunicarea informațiilor sau ofertelor pe care ni le-ați solicitat prin transmiterea unui CV, în vederea recrutării;
 • Realizarea (cu ajutorul serviciului Google Analytics) a unor statistici privind persoanele interesate de produsele și serviciile oferite prin intermediul website-ului;
 • Dezvoltarea și îmbunătățirea experienței avute de către vizitatori în urma utilizării website-ului și/sau a interacțiunii cu personalul nostru;

3. Divulgarea datelor Dvs. și încetarea prelucrării

Datele Dvs. personale vor fi prelucrate în condiții de deplină confidențialitate, numai de către LUPSA SI ASOCIATII SCP sau LUPSA SI ASOCIATII SCPPI și numai de către personalul care lucrează în cadrul acestor două entități. Datele Dvs. vor fi divulgate numai către terțe persoane/entități pentru care avem consimțământul Dvs. de a divulga aceste date și/sau pentru care avem un interes legitim de a intra în raporturi contractuale directe și necesare pentru scopul în care au fost colectate datele Dvs. (cum ar fi de exemplu, dar fără a se limita la OSIM, instanțe judecătorești, instituții publice sau private etc.). Orice divulgare a datelor dumneavoastră către astfel de terți se va realiza în temeiul interesului legitim și exclusiv în vederea furnizării serviciilor noastre pentru care am fost mandatați în mod expres.

Vă informăm că unele dintre datele furnizate de dumneavoastră în mod automat (de către browser-ul Dvs. de internet), pot fi utilizate într-o formă agregată și anonimizată de către terți furnizori de servicii pentru analizarea datelor în scop statistic. Utilizăm în acest scop serviciul Google Analytics.

Datele Dvs. nu vor fi prelucrate decât pentru perioada necesară furnizării serviciilor. La încetarea furnizării serviciilor, vom înceta orice prelucrare, ștergând datele Dvs. din baza de date sau, după caz, arhivând aceste date potrivit legii de organizare și statutului profesiei de avocat sau profesiei de consilier în proprietate industrială 

4. Drepturile dumneavoastră

Beneficiați de  următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt prelucrate de noi;
 • dreptul de intervenție asupra datelor – aveți dreptul de a solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • dreptul de opoziție – aveți dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, ca datele Dvs. să mai facă obiectul unor prelucrări ori să fie dezvăluite terților;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției, fără a aduce atingere posibilității de a vă adresa cu plângere Autorității Naționale de Supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal – ANSPDCP (http://www.data-protection.ro).

Oricare dintre drepturile anterior enumerate, pot fi exercitate de Dvs. prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate către:

LUPSA SI ASOCIATII

Calea 13 Septembrie nr. 90

Etajul 1, Biroul 1.02,

Sector 5 Cod poștal 050726

București

Ne puteți scrie de asemenea pe e-mail ([email protected] sau [email protected]) sau ne puteți contacta la tel:+40-21-313-5799.