VERIFICARE MĂRCI  ÎNREGISTRARE MĂRCI    MONITORIZARE MĂRCI    REÎNNOIRE MĂRCIReînnoire mărci OSIM/EUIPO                 Monitorizare mărci OSIM/EUIPO                Înregistrare mărci OSIM/EUIPO                    Verificare mărci OSIM/EUIPO    

47 de milioane de euro alocaţi de UE către IMM-uri, în vederea protejării proprietăţii intelectuale

Află cum poți beneficia de ajutorul EUIPO în vederea protecţiei proprietăţii intelectuale

A doua rundă de finanțare IMM

La data de 10 ianuarie 2022 Comisia Europeană şi EUIPOOficiul pentru Proprietatea Intelectuala al Uniunii Europene au anunţat cea de-a doua rundă de finanţare a Fondului pentru IMMîntreprinderile mici şi mijlocii-uri, respectiv acordarea de ajutoare în valoare de 47 de milioane de euro, în vederea protejării proprietăţii intelectuale.

Instituţia care va gestiona cererile pentru ajutoare va fi EUIPOOficiul pentru Proprietatea Intelectuala al Uniunii Europene, iar solicitările vor fi analizate în ordinea depunerii cererilor.

Cum se acordă fondul pentru IMM-uri?

Se va susţine rambursarea a 75% din taxele percepute pentru înregistrarea

  • mărcilor,
  • desenelor şi modelelor industriale

Rambursarea se va acorda atât de către EUIPOOficiul pentru Proprietatea Intelectuala al Uniunii Europene, pentru cererile de înregistrare de mărci europene sau design comunitar, cât și de către oficiile naţionale pentru Proprietatea Intelectuală (așadar, inclusiv de către OSIMOficiul de Stat pentru Invenții și Mărci) pentru cererile de înregistrare de marcă la OSIM.

De asemenea, se poate solicita rambursarea a 90% din taxele pentru serviciile de prediagnoză afectuate asupra proprietăţii intelectuale – IP Scan şi necesare în vederea unei evaluări ample a nevoilor în materie de PI ale IMM-urilor solicitante, ţinându-se cont de potenţialul inovator deţinut de activele necorporate.

Se poate aplica de asemenea pentru rambursarea a 50% din taxele percepute de către Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale, în vederea obţinerii protecţiei internaţionale a mărcilor, desenelor sau modelelor industriale.

În anul 2022, se vor acoperi 50% din taxele percepute de către oficiile naţionale de brevete, pentru înregistrarea brevetelor, iar începând cu anul 2023, se urmăreşte acoperirea altor servicii, precum consultanţa privată în materie de PI în ceea ce priveşte înregistrarea de brevete sau evaluarea proprietăţii intelectuale şi întocmirea contractelor de licenţă, precum şi o rambursare parţială a costurilor aferente cererii obţinerii unui brevet.

Demararea acestui proiect are drept scop susţinerea şi ajutarea inovaţiei în orice domeniu care ar putea contribui la redresarea economică. Specularea şi susţinerea unei idei noi cu potenţial puternic, poate reprezenta şansa oricărui IMM de a se relansa pe piaţă, de a se echilibra financiar, de a susţine relansarea economică a ţării şi de a contribui la oferta de pe piaţa locurilor de muncă. Proiectul se va desfăşura până în anul 2024, iar cererile vor fi evaluate în ordinea depunerilor.

MARCĂ UE

inregistrare marca europeana EUIPO

1.050 €

DESIGN COMUNITAR

înregistrare design comunitar

2.500 Lei

MARCĂ OSIM

inregistrare marca OSIM

2.842 Lei

 

Scopul alocării bugetului

Scopul principal al acordării acestei finanţări este acela de a susţine redresarea IMM-urilor, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, în urma contextului nefavorabil parcurs pe perioada pandemiei, în acelaşi timp vizându-se şi sprijinirea tranziţiei digitale şi economice pe durata următorilor trei ani, astfel încât acestea să se poată restabili pe piaţa de specialitate specifică.

Protejarea Proprietății Intelectuale

Proprietatea Intelectuală reprezintă titlul legal prin care se permite posesorului să controleze uzitarea anumitor bunuri intangibile, precum idei, expresii, desene, modele industriale sau mărci. În ceea ce priveşte IMM-urile, rolul protejării proprietăţii intelectuale le permite asigurarea invenţiilor şi inovaţiilor, şi folosirea acestora în scopul dezvoltării şi restabilirii economice, ideile noi reprezentând un potenţial foarte mare de redresare în urma contextului pandemic mondial.

IMM-urile în România

IMMîntreprinderile mici şi mijlocii-urile sunt definite, potrivit Legii 346/2004, ca întreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250;
b) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate. Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.