TERMENI DE UTILIZARE

DECLARAȚII
Acest website a fost pregătit în scopuri de prezentare și nu ar trebui considerat consultanță juridică. Deși am depus toate eforturile pentru a furniza informații exacte, nu facem nicio declarație, promisiune sau garanție cu privire la exactitatea, caracterul complet sau caracterul adecvat al informațiilor conținute în sau legate de acest website.
ANGAJAMENT DE CONFIDENȚIALITATE

Respectăm intimitatea și securitatea Dvs.

Prin urmare, nu vom dezvălui nicio informație pusă la dispoziția noastră unei persoane sau organizații din afara sau neafiliată și vom utiliza în mod responsabil toate măsurile tehnice de securitate pentru a preveni pierderea, utilizarea necorespunzătoare și modificarea informațiilor pe care ni le încredințați.

DREPTURI DE AUTOR
Ne rezervăm toate drepturile privind orice informații, imagine, video sau logo publicate pe acest site. Reproducerea fără autorizarea noastră scrisă și prealabilă nu este permisă.
COOKIES

Website-ul nostru folosește cookie-uri. Puteți accesa Politica noastră de cookies pentru mai multe detalii.

 

LINK-URI EXTERNE

Site-ul nostru poate conține legături către alte site-uri întreținute de terțe părți.

Nu suntem afiliați (în măsura în care nu se menționează expres acest lucru) la aceste site-uri ce aparțin unor terțe părți și nu suntem responsabili de termenii privind confidențialitatea ori conținutul acestor website-uri.

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

LUPSA SI ASOCIATII acționează ca un operator de date cu caracter personal atunci când colectează sau utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le furnizați atunci când vizitați acest website.

Păstrarea securității și confidențialitatea datelor personale reprezintă o preocupare importantă pentru noi, constituind totodată o dovadă de apreciere a încrederii pe care ne-ați acordat-o. În acest sens, am procedat la implementarea tuturor cerințelor prevăzute de către legislația privind protecția datelor cu caracter personal prin Legea nr. 677/1002 pentru protecția datelor cu caracter personal și libera circulația a acestor date, Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. În acest scop, orice colectare sau prelucrarea de date cu caracter personal se va  realiza numai cu respectarea următoarelor condiții:

1. Datele dumneavoastră pe care le putem colecta sau prelucra

Atunci când utilizați sau accesați website-ul www.lupsa.ro (“Website-ul”), putem colecta și prelucra următoarele date cu caracter personal:

 • Adresa de IP utilizată atunci când accesați Website-ul, precum și data și ora accesării;
 • Datele personale pe care ni le furnizați atunci când completați formularul de Contact, ce includ în principal: numele și prenumele dumneavoastră, adresa de e-mail și/sau numărul de telefon;
 • Alte informații pe care ni le furnizați atunci când ni le comunicați prin orice alte mijloace

2. Scopul colectării și prelucrării datelor dumneavoastră

Datele colectate pe care le colectăm de la dumneavoastră pot fi utilizate numai în următoarele scopuri:

 • Răspunsuri la solicitările Dvs, comunicarea de informații sau oferte pe care ni le solicitați, procesarea cererilor Dvs. de ofertă;
 • Emiterea oricăror documente de facturare (facturi, deconturi, chitanțe etc.);
 • Realizarea unor statistici privind persoanele interesate de produsele și serviciile oferite prin intermediul website-ului;
 • Dezvoltarea și îmbunătățirea experienței avute de către clienți în urma utilizării website-ului și/sau a interacțiunii cu agenții noștri;
 • Transmiterea de informări și notificări viitoare privind promoțiile sau ofertele noastre.

3. Divulgarea către terți a datelor dumneavoastră

Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră vor fi prelucrate numai de către LUPSA SI ASOCIATII și personalul care lucrează pentru LUPSA SI ASOCIATII ori de către terțe persoane cu care ne aflăm în raporturi contractuale. 

Vom divulga datele dumneavoastră către terți furnizori de servicii numai în condiții de menținere a securității datelor dumneavoastră și numai în scopul (i) realizării comunicării cu dumneavoastră ori a transmiterii ofertelor solicitate de dumneavoastră (ii) analizării statistice (iii) furnizării serviciilor de consultanță, audit sau serviciilor juridice pentru care ne-ați mandatat (cum ar fi, dar fără a se limita la, depunerea cererilor de înregistrare la O.S.I.M.). Orice divulgare a datelor dumneavoastră se va realiza numai în vederea furnizării serviciilor prezentate anterior, fără a le folosi în alte scopuri.

De asemenea, accesul oricăror persoane implicate în colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este condiționat de semnarea prealabilă a unui acord de confidențialitate, prin care toate persoanele implicate își asumă să respecte toate obligațiile ce ne incumbă în privința confidențialității datelor cu caracter personal.   

4. Drepturile dumneavoastră

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, beneficiați de  următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la date – potrivit căruia orice persoană are dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de operator;
 • dreptul de intervenție asupra datelor – potrivit căruia orice persoană are dreptul de a solicita printr-o cerere scrisă, datată și semnată, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • dreptul de opoziție – potrivit căruia persoana are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, din motive întemeiate și legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unor prelucrări ori să fie dezvăluite terților;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției, fără a aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere în domeniu.

Oricare sau toate dintre drepturile anterior enumerate, pot fi exercitate prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate către:

LUPSA SI ASOCIATII 
Calea 13 Septembrie 90, Birou 1.02, Sect. 5, București, Romania

E-mail: privacy@lupsa.ro 

Fax: +40-21-313-5799